Kopřivnice, město slavného zakladatele továrny na kočáry Ignáce Šustaly a pozdější automobilky Tatra, automobilového konstruktéra Hanse Ledvinky, malíře Zdeňka Buriana, olympionika Emila Zátopka a dalších velkých osobností, je místem pro projekt KE HVĚZDÁM.

Purpura21

Jsme otevřená skupina dobrovolníků různých profesí a zaměření, kteří se rozhodli vytvořit v Kopřivnici první art brut galerii ve střední Evropě pro umělce s autismem nebo jiným duševním onemocněním či mentálním postižením.

K naplnění záměru vytvoření galerie potřebujeme vhodný prostor. Místním architektům se podařilo zachránit před plánovanou demolicí část někdejšího depozitáře muzea Tatry s historickou hodnotou umístěného v městském parku Dr. Edvarda Beneše. Společně jsme se rozhodli proměnit tuto zachráněnou část budovy v nové místo setkávání - Galarii Galaxie.

Příběh v Kopřivnici je především o odvaze nadšených dobrovolníků zkvalitnit veřejný prostor bez evropských dotací a probuzení společenského naladění, že rozdílnost mezi lidmi je normální a vzájemně obohacující. Můžete sledovat náš příběh, stát se dobrovolníky nebo dárci veřejné sbírky.

PROPOJME SE

Lidé

PATRONI
Lenka Hrůzová

Lenka Hrůzová

Lenka je zpěvačka s všestranným uměleckým nadáním a srdcem otevřeným pomáhat lidem, kteří to potřebují. Je osobním příkladem, jak jít přes překážky ke hvězdám. Pro Purpuru uspořádala 21. 12. 2014, v den slunovratu, jedinečný dobročinný koncert Lo a její hvězdy, na kterém zazářila s celou řadou místních muzikantů. Ke vzniku Galerie Galaxie významně přispívá příležitostným vystupováním bez nároku na honorář.

Kamil Mrva

Ing. arch. Kamil Mrva, Ph.D.

Kamil je respektovaný architekt. Zastřešuje snahu o citlivou přeměnu části někdejšího depozitáře muzea Tatry v nové místo setkávání pro občany Kopřivnice a pro Purpuru. Je jedním z iniciátorů záchrany tohoto objektu před plánovanou demolicí a donátorem počátku regenerace budovy. Společně s Ing. Lenkou Burešovou připravují architektonický návrh Galerie Galaxie.

www.mrva.net

Josef Divín

MgA. Josef Divín

Josef je sklářský výtvarník a pedagog. Svým uměleckým přístupem přispívá k originalitě prezentace záměru vytvořit art brut galerii pro umělce čistého srdce. Je autorem základního kamene Galerie Galaxie, který byl slavnostně odhalen 13. prosince 2014 v městském parku Dr. Edvarda Beneše v Kopřivnici. Připravuje designový návrh putvní kavárny Kafé Galaxie.

www.josefdivin.cz

GARANTI
Ian Wilson

Ian Wilson

Ian je umělecký koordinátor z londýnské nadace Hoffmann Foundation for Autism Day Services, ve které vede umělecké a řemeslné studio pro lidi s autismem. Ochraňuje dlouholetými zkušenostmi prověřený přístup, jak vést lidi s autismem k výtvarné tvorbě.

http://www.hoffmannfoundation.org.uk/art-centre

Pavel Konečný

Pavel Konečný

Pavel je sběratel art brut, kurátor výstav spontánních tvůrců a člen Evropské asociace outsider art, který bude garantovat kvalitní úroveň výstav a programů věnovaných art brut v prostorách nové galerie.

www.outsiderartcz.eu http://www.facebook.com/pavel.konecny.969

Milan Valenta

Prof. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D.

Milan je renomovaný vysokoškolský profesor, který zásadním způsobem prosazuje nejen v České republice alternativní a nové přístupy v oblasti speciální pedagogiky, především expresivní terapie. Přislíbil propojení života galerie se světem studentů, kteří jsou ještě plní ideálů a optimizmu ke změně ve společnosti.

www.uss.upol.cz/cz/clenove/profil/valenta

DALŠÍ ŠŤASTNÉ HVĚZDY
Jaroslav Dušek

Jaroslav Dušek

Záměr projektu Ke hvězdám veřejně podpořil Jaroslav Dušek vystoupením na podporu vzniku Galerie Galaxie v sobotu 10. ledna 2015 v Katolickém domě v Kopřivnici. Výtěžek z představení byl věnovaný na zaměstnávání umělkyně čistého srdce - Lucie Šešulkové, která je první autorkou podporující život v galerii. Srdečné poděkování patří paní Tereze Tvarůžkové, která zprostředkovala naše krásné propojení Jaroslava Duška s Purpurou.

ART BRUT / Umělci čistého srdce

Lucie Šešulková

Zaměřujeme pozornost na potřeby lidí s duševním onemocněním a autismem, kteří originálně tvoří bez odborného vzdělání a jejichž tvorba má přesto uměleckou hodnotu. Tato spontánní tvorba se v současnosti označuje jako art brut (umění v surovém stavu). Je ověřeno, že jsou to právě umělecké prostředky, které usnadňují některým lidem seberealizaci a začlenění do běžného prostředí. Umění má i význam terapeutický. První představitelkou této originální a jedinečné výtvarné tvorby, kterou Purpura dlouhodobě podporuje od založení organizace v roce 2009, je Lucie Šešulková.

Od září 2014 je Lucie první zaměstnankyní Purpury na zkrácený úvazek na pracovní pozici kreslířka/ilustrátorka.

Happening Lucie (Světlo)

Happening Lucie (Světlo) organizuje nezisková organizace Purpura, o.s. ve spolupráci s místními organizacemi. Jedná se netradiční společensko-kulturní akci konanou vždy v adventním čase (13.prosince) v městském parku Dr. Edvarda Beneše v Kopřivnici. První ročník proběhl v roce 2013, na kterém byl vysloven záměr založit výtvarný ateliér nebo galerii lidem, pro které je snadnější vyjadřovat se uměleckými prostředky než mluveným slovem. Motivem happeningu se stala výtvarná tvorba Lucie Šešulkové. Lucčiny kresby si zasluhují pozornost nejen pro svůj nezaměnitelný a jedinečný rukopis, ale i pro její odvahu překonávat každodenní úzkosti a nejistoty.

„Lucie je pro nás symbolem světla. Ukazuje nám cestu, kam se vydat a proč.“

Koláž art brut

GALERIE GALAXIE / Proměna objektu č. 107

Galerie Galaxie
Autor vizualizace: Norbert Obršál

Místo pro vznik Galerie Galaxie je spjato s příběhem záchrany části někdejšího depozitáře muzea Tatry (objekt č. 107), který se nachází v městském parku Dr. Edvarda Beneše v Kopřivnici a který se historicky váže k známým vilám synů Ignáce Šustaly.

Záchranu objektu před plánovanou demolicí iniciovali členové Komise pro architekturu a urbanismus Rady města Kopřivnice. Nositelem myšlenky zachránit objekt byl předseda komise Ing. Michal Karták. V létě 2014 se podařilo komisi přesvědčit radní města, aby započatou demolici zastavili.

Společně si přejeme zasadit galerii do nevyužitého prostoru také proto, abychom přispěli k vytvoření nového místa k setkávání občanů a současně tak pro Kopřivnici oživili významnou část městského parku. Především z tohoto důvodu jsme uvítali nabídku garance citlivé přeměny této zachráněné budovy pod vedením místního architekta Kamila Mrvy.

Kam směřujeme?

Máme ideál vytvořit ojedinělý prostor pro komorní výstavy představující to nejlepší od místních i světových autorů v oblasti umění art brut ve spolupráci s Pavlem Konečným. Dále si přejeme založit centrum expresivních terapií a celoživotního vzdělávání za podpory partnerství s Ianem Wilsonem a Milanem Valentou. Občanům chceme nabídnout místo pro neformální setkávání a diskuse včetně prezentací kvalitního designu a umění, architektury a urbanismu v rámci sdružované činnosti kopřivnických architektů a komise. Prostředí městského parku vybízí rozšířit pořádání happeningu Lucie (Světlo) i o jiné netradiční společensko-kulturní akce ve spolupráci s místními organizacemi a městem Kopřivnice.

V galerii bude mít své zázemí umělecká putovní kavárna Kafé Galaxie s možností venkovního prodeje kávy na různých veřejných místech, díky čemuž dojde k šíření povědomí o art brut. Zisk z prodeje kávy bude sloužit k zajištění finančních prostředků na udržení existence a fungování galerie. Při zrodu myšlenky založit putovní kavárnu byla Purpura poctěna setkáním se světově uznávanou architektkou a designérskou prof. Ing. arch. Evou Jiřičnou, CBE. Shledání to bylo natolik silné, že nasměrovalo vývoj projektu k úvahám zapojit do vzniku kavárny širokou veřejnost a dobrovolníky.

Postupnými kroky a rozložením záměru Ke hvězdám do čtyř etap směřujeme k vybudování art brut galerie s putovní kavárnou Kafé Galaxie (Galerie Galaxie).

PROPOJME SE

Veřejnou sbírku organizuje nezisková organizace Purpura, o.s. za podpory významných osobností a partnerů projektu.

Společně vytváříme Galerii Galaxie.

107 - 6308870237/0100

Transparentní účet je k dispozici k nahlédnutí všem dárcům.

Osvědčení veřejné sbírky ke stažení v PDF.

Hlavní partneři

„Projekt vznikl za podpory Nadačního Fondu Hyundai a Nadace Open Society Fund Praha“.

Partneři rekonstrukce zachráněného objektu č. 107

Partneři osvětových, propagačních a dobročinných akcí

Gabriela PorubováPavlína RendlováMartina Brusová
www.martinabrusova.cz

Děkujeme všem lidem za podporu veřejně prospěného projektu Ke hvězdám.